WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA JAKO
NIEDOCENIONY POTENCJAŁ PRZEDSIĘBIORCÓW

Jakie prawa własności intelektualnej będą mieć istotne znaczenie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców?  Czym jest towar podrobiony czy piracki? Jak ochronić znaki towarowe, wzory przemysłowe w branży drzewnej, skórzanej, meblarskiej?
Zapraszamy do zapoznania się z  cyklem artykułów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Materiał powstał w ramach projektu „Własność intelektualna - niedoceniony potencjał przedsiębiorców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

> Atrakcyjne wzornictwo przemysłowe - klucz do sukcesu przedsiębiorcy
> Budowanie wartości firmy w oparciu o znak towarowy
> Domeny internetowe w firmie jako narzędzie marketingu i reklamy
> Ile naprawdę jest warta Twoja Firma?  Prawa własności intelektualnej jako składnik majątku przedsiębiorstwa
> Jak chronić własność intelektualną w branży skórnej - najczęstsze problemy importera i eksportera
> Losy utworu w relacjach pracownik pracodawca, zleceniobiorca – zleceniodawca
> Nowatorskie rozwiązania i ich ochrona
> Ochrona baz danych jako istotnego składnika przedsiębiorstwa
> Ochrona użytkowych rozwiązań w branży meblarskiej
> Ochrona własności intelektualnej w meblarstwie
> Odpowiedzialność z tytułu kopiowania
> Piractwo w zakresie wzornictwa przemysłowego
> Prawo autorskie a ochrona projektów opakowań
> Projektant i jego prawa
> Reklama w sieci
> Umowy licencyjne jako metoda komercjalizacji własności intelektualnej firmy
> Zakres ochrony celnej praw własności intelektualnej


PRZEDSIĘBIORCO MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z POMOCY
OŚRODKA INFORMACJI PATENTOWEJ!!!

W Polsce działa 27 Ośrodków Informacji Patentowej współpracujących z Urzędem Patentowym RP na podstawie dwustronnych umów. Powstanie Regionalnych Ośrodków Informacji Patentowej jest odpowiedzią na potrzeby szerokiego grona odbiorców: przedsiębiorców, studentów, twórców i wynalazców, rzeczników patentowych oraz wszystkich tych, którzy są zainteresowani informacją patentową.
Obecnie z Urzędem Patentowym RP współpracują Regionalne Ośrodki Informacji Patentowej zlokalizowane na terenie całej Polski (> mapa). Na terenie województwa dolnośląskiego ośrodki posiadają swoje przedstawicielstwa przy Politechnice Wrocławskiej, Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki we Wrocławiu oraz Wrocławskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT we Wrocławiu.
Ośrodki Informacji Patentowej pełnią funkcję informacyjną i doradczą. Zatrudniają rzeczników patentowych. Są też miejscem prowadzenia seminariów i bezpłatnych szkoleń dla zainteresowanych tematyką patentową.
Urząd Patentowy przekazuje dokumenty i literaturę patentową oraz materiały informacyjne na nowoczesnych nośnikach informacji, zachęcając do tego, aby ośrodki i centra transferu technologii wspólnie tworzyły punkty informacji patentowej.
Zespoły rzeczników patentowych działające przy Ośrodkach Informacji Patentowej wykonują zadania z zakresu:
> opracowywania dokumentacji zgłoszeniowej projektów wynalazczych do Urzędu Patentowego RP,
> udzielania porad prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej,
> opiniowania umów dotyczących prac badawczych,
> badania stanu techniki i przeprowadzania zadań z zakresu transferu technologii.

Przedsiębiorco posiadasz zapotrzebowanie na informację patentową, masz pytania i wnioski o interpretację przepisów z zakresu ochrony własności przemysłowej – zapraszamy do współpracy!!!