SEMINARIUM PODSUMOWUJACE PROJEKT "WORTAL TRANSFERU WIEDZY"

2012.09.12

Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 

we współpracy z

Uniwersytetem Przyrodniczym
we Wrocławiu,
Politechniką Wrocławską

i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu

serdecznie zaprasza

na Seminarium Podsumowujące realizację Projektu  "Wortal Transferu Wiedzy".

25 wrzesień 2012 r., godz. 13:00

Dom Technika NOT we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74
sala kominkowa 104


W czasie seminarium zostaną zaprezentowane rezultaty realizowanego w latach 2010-2012 projektu w obszarze zwiększenia transferu wiedzy i wzmocnienia powiązań sfery B+R z sektorem MSP poprzez platformę komunikacji umożliwiającą wymianę doświadczeń, informacji oraz podjęcie współpracy między jednostkami naukowo-badawczymi, przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu.


Na konferencji wystąpią: reprezentanci lidera i partnerów Projektu oraz naukowcy i przedsiębiorcy uczestniczący w Projekcie. Spotkanie składać się będzie z części prezentacyjnej oraz panelu dyskusyjnego z ekspertami i przedstawicielami dolnośląskich firm i uczelni wyższych.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium prosimy o zgłoszenie  uczestnictwa pod wskazanym numerem telefonu 071 347 14 18 lub na adres poczty mailowej wortal@innowacyjnyregion.pl.


Pliki do pobrania:

> FORMULARZ ZGLOSZENIOWY
> PROGRAM SEMINARIUM

AKTUALNOŚCI
2013.07.10

Wrocławski Park Technologiczny zaprasza do Projektu "Wielka nauka-kolejny etap procesu transferu technologii"

Szukasz nowych zamówień i rynków zbytu?
Twoje przedsiębiorstwo może działać w przemyśle związanym z wysoką technologią i odnosić sukcesy.
Dzięki Wrocławskiemu Parkowi Technologicznemu uzyskasz dostęp do zamówień ogłaszanych przez organizacje takie jak CERN czy ITER oraz pomoc w nawiązaniu współpracy. 


 

2013.02.05

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA: Kształtowanie pozytywnego wizerunku w ochronie zdrowia

Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu zaprasza na I Ogólnopolską Konferencję:  Kształtowanie pozytywnego wizerunku w ochronie zdrowia - WIZMED 2013, która odbędzie się 15 marca 2013 we Wrocławiu.2013.01.22

ICTM 2013, WSZ EDUKACJA we Wrocławiu

ICTM 2013, Second International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies. Conference Theme: Economic, Social, and Psychological Aspects of ICT Implementation. Organizers: The College of Management Edukacja and University of Wrocław. Wroclaw, Poland, September 16-17, 2013.