ICTM 2012 Konferencja Międzynarodowa

2012.08.30

ICTM 2012
Międzynarodowa Konferencja

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I KOMUNIKACYJNE W ZARZĄDZANIU A KONKURENCYJNOŚĆ I WZROST GOSPODARCZY W  ROZWIJAJĄCYCH SIĘ GOSPODARKACH
ang.  INTERNATIONAL CONFERENCE ON ICT MANAGEMENT FOR GLOBAL COMPETITIVENESS AND ECONOMIC GROWTH IN EMERGING ECONOMIES

Wrocław, Polska, 17-18 września 2012

Sponsorowana przez
AIS Special Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev)

 

Przewodniczący Konferencji:

Jolanta Kowal
Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA
prorektor.nauka@edukacja.wroc.pl 

Narcyz Roztocki
State University of New York at New Paltz roztockn@newpaltz.edu


Zapraszają do uczestnictwa oraz udziału w dyskusjach panelowych konferencji ICTM 2012
Rejestracja i wpłaty trwają do 14 września 2012


TEMATYKA KONFERENCJI:
1. Społeczne, polityczne i prawne uwarunkowania zarządzania ICT w gospodarkach rozwijających się
2. Techniki ICT specyficzne dla zarządzania w gospodarkach w procesie transformacji
3. Metody oceny korzyści i kosztów projektów związanych z zastosowaniem ICT
4. Rola kapitału ludzkiego i społecznego
5. Innowacyjne sposoby generowania przychodów oraz wiedza jako produkt handlowy w warunkach transformacji
6. Systemy edukacji i zarządzania ICT w gospodarkach w warunkach transformacji
7. ICT jako czynnik wspierania małych i średnich firm w warunkach transformacji
8. Zarządzanie ICT w małych firmach jako czynnik wzrostu gospodarczego
9. Badanie efektywności ICT na poziomie kraju, branży lub firmy, ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych warunków  w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji
10. Zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw i jego wpływ na gospodarki rozwijające się i będące w procesie transformacji
11. Studia przypadków na przykładzie konkretnych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych warunków w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji
12. IT offshoring (ukierunkowanie na zewnątrz) / outsourcing IT w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji
13. Zarządzanie międzynarodowymi projektami ICT, ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych warunków prowadzenia działalności w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji
14. Zróżnicowanie i perspektywy wyrównania  w technice cyfrowej między gospodarkami rozwijającymi się lub w procesie transformacji
15. Wpływ e-biznesu na gospodarki rozwijające się lub w procesie transformacji
16. Wirtualne zarządzanie w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji


 

ICTM 2012 strona internetowa: http://www.ictm2012.edukacja.wroc.pl/

 

Śledź ICTM 2012 na LinkedIn: http://linkd.in/yJ3aODSEKRETARZ KONFERENCJI
Aleksandra Kwiatkowska
Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja"
Ul. Krakowska 56-62 Wrocław
Tel.: +48 71 37 72 152 E-mail: ictm2012@edukacja.wroc.pl


MATERIALY DO POBRANIA:

> ZAPROSZENIE
> PROGRAM KONFERENCJI

 

AKTUALNOŚCI
2013.07.10

Wrocławski Park Technologiczny zaprasza do Projektu "Wielka nauka-kolejny etap procesu transferu technologii"

Szukasz nowych zamówień i rynków zbytu?
Twoje przedsiębiorstwo może działać w przemyśle związanym z wysoką technologią i odnosić sukcesy.
Dzięki Wrocławskiemu Parkowi Technologicznemu uzyskasz dostęp do zamówień ogłaszanych przez organizacje takie jak CERN czy ITER oraz pomoc w nawiązaniu współpracy. 


 

2013.02.05

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA: Kształtowanie pozytywnego wizerunku w ochronie zdrowia

Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu zaprasza na I Ogólnopolską Konferencję:  Kształtowanie pozytywnego wizerunku w ochronie zdrowia - WIZMED 2013, która odbędzie się 15 marca 2013 we Wrocławiu.2013.01.22

ICTM 2013, WSZ EDUKACJA we Wrocławiu

ICTM 2013, Second International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies. Conference Theme: Economic, Social, and Psychological Aspects of ICT Implementation. Organizers: The College of Management Edukacja and University of Wrocław. Wroclaw, Poland, September 16-17, 2013.