Spotkanie na Uniwersytecie Ekonomicznym

2010.12.03

W dniu 03.12.2010 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyło się Spotkanie Informacyjne promujące Projekt Wortal Transferu Wiedzy organizowane przez Wrocławską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT we współpracy z wrocławskimi uczelniami: Uniwersytetem Ekonomicznym, Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Przyrodniczym.

Spotkanie skierowane było do pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i stanowiło zaproszenie do udziału w Projekcie ”Wortal Transferu Wiedzy” w ramach działania 8.2.1. „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”. Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące możliwości:

> promocji osiągnięć pracowników uczelni i ich dorobku naukowego,

> komercjalizacji wyników prac badawczych,

> rozwoju sieci współpracy między sferą nauki i biznesu,

> finansowania innowacyjnych rozwiązań i usług.

Powitania uczestników spotkania dokonała Dyrektor Biura Nauki i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska, zaś wprowadzenie do problematyki projektu „Wortal Transferu Wiedzy” zaprezentował dr hab. inż. Czesław Szczegielniak – Prezes WR FSNT NOT oraz Kierownik Projektu. Dr Magdalena Gawron – Specjalista ds. Monitoringu i Ewaluacji omówiła cele projektu, jego grupy docelowe oraz komponenty Wortalu natomiast dr Przemysław Tymków – Informatyk ds. Obsługi Technicznej Wortalu przedstawił jego funkcjonowanie od strony zabezpieczeń technicznych. Przedstawienie korzyści płynących z udziału kadry naukowo-dydaktycznej w projekcie dokonał mgr Michał Organa – Koordynator ds. Transferu Wiedzy z ramienia uczelni oraz mgr Monika Jarco – Broker Innowacji. Temat dotyczący zarządzania innowacjami na styku nauki i biznesu zreferował mgr inż. Daniel Kiestra – Broker Innowacji. Spotkanie uświetnił swoją obecnością m.in.: dr hab. inż. Edmund Cibis, prof. UE - Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego, dr hab. inż. Władysław Czupryk, prof. UE – Dziekan Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego; prof. dr hab. inż. dr. h.c. Stanisław Urban - Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej; prof. dr hab. inż. Tadeusz Miśkiewicz - Kierownik Instytutu Chemii i Technologii Żywności; prof. dr hab. Mirosława Klamut – Kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych.

AKTUALNOŚCI
2013.07.10

Wrocławski Park Technologiczny zaprasza do Projektu "Wielka nauka-kolejny etap procesu transferu technologii"

Szukasz nowych zamówień i rynków zbytu?
Twoje przedsiębiorstwo może działać w przemyśle związanym z wysoką technologią i odnosić sukcesy.
Dzięki Wrocławskiemu Parkowi Technologicznemu uzyskasz dostęp do zamówień ogłaszanych przez organizacje takie jak CERN czy ITER oraz pomoc w nawiązaniu współpracy. 


 

2013.02.05

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA: Kształtowanie pozytywnego wizerunku w ochronie zdrowia

Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu zaprasza na I Ogólnopolską Konferencję:  Kształtowanie pozytywnego wizerunku w ochronie zdrowia - WIZMED 2013, która odbędzie się 15 marca 2013 we Wrocławiu.2013.01.22

ICTM 2013, WSZ EDUKACJA we Wrocławiu

ICTM 2013, Second International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies. Conference Theme: Economic, Social, and Psychological Aspects of ICT Implementation. Organizers: The College of Management Edukacja and University of Wrocław. Wroclaw, Poland, September 16-17, 2013.