Poszukiwanie źródeł innowacji

Skąd wziąć pomysł na innowacje? W co warto inwestować swój czas i wiedzę? Te pytania warto sobie zadać zanim rozpoczniemy prace nad tworzeniem nowego produktu lub technologii. Mimo, iż historia pokazała, iż wiele przełomowych odkryć, które przerodziły się w wynalazki znane do dziś były dziełem przypadku, nie warto zdawać się na łut szczęścia.

Dobra innowacja przynosząca korzyści ekonomiczne to połączenie inwencji, wiedzy i solidnej pracy nad rozwojem i weryfikacją pomysłu oraz dopasowania do otoczenia. Owo otoczenie ma kardynalne znaczenia dla powodzenia przedsięwzięcia. Po pierwsze może stanowić inspirację do tworzenia pomysłów, po drugie staje się punktem odniesienia weryfikującym poziom naszego rozwiązania, po trzecie decyduje o tym czy znajdziemy odbiorców skłonnych nam zapłacić.

Bazy naukowe i patentowe

     > BAZA URZĘDU PATENTOWEGO RP

     > BAZA DANYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

     > BAZA WORTALU TRANSFERU WIEDZY

     > BAZA PATENTOWA ESPACENET

Inspiracją i weryfikacją naszych rozważań nad nowym pomysłem mogą być prace naukowe. Poza książkami i czasopismami, warto sięgnąć do publikacji elektronicznych lub do specjalistycznych baz wiedzy, dzięki którym w szybki sposób możemy ustalić aktualny stan badań w interesujących nas dziedzinach. Wybrane bazy można znaleźć na stronie: http://www.bg.pwr.wroc.pl/index,161.dhtml.

Poza bazami stricte naukowymi, podstawowym źródłem danych innowatora są bazy patentowe. Pozwolą one sprawdzić czy nasze pomysły nie pokrywają się z zastrzeżeniami ujętymi w zgłoszonych już do ochrony prawnej rozwiązaniach. Dodatkowo dostarczają wiedzy na temat postępu techniki, co może być bardzo użyteczne. Zetknięcie się z kilkoma cudzymi pomysłami może uruchomić kryjące się w nas pokłady kreatywności do stworzenia czegoś całkiem nowego.

Bazy patentowe prowadzone są przez urzędy patentowe oraz przedsiębiorstwa komercyjne. Różnią się one zawartością (głównie w zakresie terytoriów i organów wydających dokumenty), jak również dostępnymi narzędziami do wyszukiwania i analizy zgromadzonej treści oraz dostępem.

Pierwszym krokiem w świat informacji patentowej mogą być ogólnodostępne bazy Urzędu Patentowego R.P. (http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess/databasechoose.aspx?language=polski ) oraz bazy tworzonej przez członków Europejskiej Bazy Patentowej Espacenet (http://pl.espacenet.com/). Posługując się angielskimi słowami kluczowymi w bazie Espacenet uzyskujemy dostęp do zagranicznej literatury patentowej. Alternatywnym sposobem wyszukiwania jest ulokowania przedmiotu naszej działalności w odpowiedniej klasie Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, uzyskamy wtedy wgląd we wszystkie dokumenty patentowe tak sklasyfikowane, bez względu na to jakimi słowami zostały opisane.

Przegląd polskich dokumentów umożliwia określenie ważnych zastrzeżeń patentowych na terenie naszego kraju. Jednakże ze względu na wymóg nowości w skali światowej, jako warunek konieczny do uzyskania prawa wyłącznego musimy również wziąć pod uwagę stan techniki obowiązujący na świecie. W tym zakresie pomocne może być rozpoczęcie poszukiwań od bazy Espacenet.

Rynek i konkurenci

Oprócz zogniskowania swoich działań na samej istocie rozwiązania i jego rozwoju, należy pamiętać również o potencjalnych odbiorcach. To oni ostatecznie zadecydują o powodzeniu naszego przedsięwzięcia. W tym celu przede wszystkim należy zdefiniować grupę lub grupy odbiorców naszego rozwiązania. Można opisać ich za pomocą podstawowych parametrów demograficznych, w przypadku użytkowników indywidualnych:

> wiek,
> miejsce zamieszkania,
> wykształcenie,
> zarobki,
> wiedza,
> hobby,
> zawód
> sposób i częstość korzystania z produktu.

W przypadku odbiorców zinstytucjonalizowanych, istotnymi parametrami mogą być następujące czynniki:

> wielkość i kapitał, zysk,
> branża,
> oferowane produkty,
> stosowane technologie,
> terytorium działania,
> faza rozwoju.

Po zdefiniowaniu grup odbiorców należy dążyć do uzyskania wiedzy na temat ilościowych ich charakterystyk, związanych z częstością występowania i miejscem, trendami rozwoju. Mając te dane możemy określić kto i w jaki sposób zaspokaja potrzeby tychże grup oferując produkty. Analiza podmiotów operujących w dziedzinie naszego rozwiązania sprowadza się do określenia firm, ich produktów, stosowanych technologii, oferowanych cen.

Po przeprowadzeniu gruntownego rozeznania można określić, czy z punktu widzenia biznesowego inwestowanie w naszą innowację będzie zasadne.