Poszukiwanie partnerów biznesowych

Jak znajdować kooperantów w zakresie wdrażania i korzystania z technologii? Kluczowe znaczenie ma dostęp do wiedzy, osób i informacji. Rozpocząć można od poszukiwania w ogólnodostępnych źródłach informacji firm czy osób reprezentujących interesujące nas branże. Ważne jest także skorzystanie z pomocy osób, które mogą mieć wiedzę na temat danego sektora gospodarki i nauki, a więc konsultantów i brokerów. Wortal Transferu Wiedzy jest platformą, w której wykorzystywane są powyżej wymienione mechanizmy nawiązywania kontaktów: jak umożliwianie dostępu do informacji oraz praca aktywnych ludzi, których zadaniem jest dopasowanie do siebie partnerów biznesowych.

Wortal dla naukowców

Poszukując odbiorców lub kooperantów do rozwoju technologii lub rozwiązania naukowcy mogą skontaktować się z koordynatorem projektu Wortal Transferu Wiedzy na jednej z trzech partnerskich uczelni. Przedstawienie swojej sylwetki, obszarów badawczych lub także opisu posiadanej technologii lub/i rozwiązania jest podstawą włączenia profilu do bazy danych. Na podstawie przekazanych informacji pracownicy projektu będą aktywnie zajmowali się poszukiwaniem partnera do współpracy. Samodzielne poszukiwanie rozpocząć można również od próby wyszukiwania oferty w Bazie Zapotrzebowań na Innowacje lub założenia tematu na Forum Dyskusyjnym na stronie Wortalu.

Wortal dla przedsiębiorców

Wortal umożliwia zaprezentowanie swojej firmy oraz obszarów, w których mogłaby podjąć współpracę w zakresie innowacji. Umieszczenie profilu firmy oraz skorzystania z konsultacji w poszukiwaniu partnerów jest możliwe kontaktując się z Brokerem Innowacji w Biurze Projektu, który wprowadzi informacje o poszukiwanych obszarach współpracy do bazy danych i pomoże nawiązać kontakty. Poszukiwanie rozpocząć można również od próby samodzielnego wyszukiwania oferty w Bazie Specjalistów i Ekspertów, Bazie Innowacyjnych Rozwiązań i Usług lub założenia tematu na Forum Dyskusyjnym na stronie Wortalu.