CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (FAQ)


1. W jaki sposób umieścić profil Specjalisty/Eksperta w bazie Wortalu Transferu Wiedzy?
Należy skontaktować się z Koordynatorem ds. Transferu Wiedzy na jednej z Uczelni, będących Partnerami Projektu albo bezpośrednio z Biurem Projektu. Przystępując do Projektu proszę wypełnić deklarację uczestnictwa oraz formularz Specjalisty-Eksperta, w którym podaje się informacje, jakie znajdą się w Wortalu Transferu Wiedzy.

2. Kto może być Specjalistą/Ekspertem?
Specjalistą/Ekspertem może być każdy pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny dolnośląskich uczelni lub jednostki naukowej.

3. Jak dodać ofertę rozwiązania innowacyjnego?

Należy skontaktować się z Koordynatorem ds. Transferu Wiedzy na jednej z Uczelni, będących Partnerami Projektu albo bezpośrednio z Biurem Projektu. Przystępując do Projektu wypełnia się formularz oferty, w którym podawane są informacje, jakie znajdą się w Wortalu Transferu Wiedzy.

4. Co może znaleźć się w bazie rozwiązań innowacyjnych?
W bazie tej mogą znaleźć się oferty dotyczące nowych technologii, produktów czy usług, które stanowią innowacje lub mogą przyczynić się do ich powstania. Katalog rozwiązań nie jest zamknięty, w razie wątpliwości proszę skonsultować się z Biurem Projektu.

5. W jaki sposób umieścić profil Przedsiębiorcy i zapotrzebowanie na innowacje w bazie Wortalu?

Należy skontaktować się z Brokerem Innowacji w Biurze Projektu. Przystępując do Projektu należy wypełnić deklarację uczestnictwa oraz formularz, w którym podaje się informacje, które znajdą się w Wortalu Transferu Wiedzy.

6. Czy można zwiększyć efektywność poszukiwania partnerów do współpracy?
Samodzielnego poszukiwania można dokonywać w jednej z baz znajdujących się w Wortalu Transferu Wiedzy ustawiając odpowiednio bardziej lub mniej szczegółowe kryteria. O pomoc w poszukiwaniu można poprosić Brokera Innowacji z Biura Projektu lub Koordynatora ds. Transferu Wiedzy na jednej z Uczelni Partnerskich.     

7. Jak nawiązać współpracę?
Szczegóły dotyczące oferty, można uzyskać od osób wskazanych bezpośrednio w ofercie w odpowiedniej bazie danych. W celu nawiązania współpracy lub skonsultowania najdogodniejszej jej formy najlepiej skontaktować się z koordynatorem ds. Transferu Wiedzy na jednej z Uczelni Partnerskich albo z Biurem Projektu i wspólnie wypracować najefektywniejsze rozwiązanie.

8. Czy przystąpienie do Wortalu Transferu Wiedzy zobowiązuje do nawiązania współpracy, jeśli taka zostanie zaproponowana?
Nie istnieje obowiązek korzystania z możliwości współpracy, jakie są oferowane dzięki Wortalowi Transferu Wiedzy. Przedsięwzięcie służy jedynie kojarzeniu i wspomaganiu odnajdowania odpowiednich partnerów. Szczegóły współpracy i ostateczna decyzja odnośnie jej rozpoczęcia należy do podmiotów, które nawiązały kontakt dzięki Wortalowi Transferu Wiedzy.

9. Niepełne, błędne lub nieaktualne dane.
W przypadku, gdy informacje znajdujące się w Wrotalu Transferu Wiedzy wymagają modyfikacji, można to uczynić kontaktując się z osobami uprawnionymi do administrowania danymi w sposób analogiczny, do procedury dodawania nowych profili i ofert (patrz pkt. 1, 3 i 5).

AKTUALNOŚCI
2013.07.10

Wrocławski Park Technologiczny zaprasza do Projektu "Wielka nauka-kolejny etap procesu transferu technologii"

Szukasz nowych zamówień i rynków zbytu?
Twoje przedsiębiorstwo może działać w przemyśle związanym z wysoką technologią i odnosić sukcesy.
Dzięki Wrocławskiemu Parkowi Technologicznemu uzyskasz dostęp do zamówień ogłaszanych przez organizacje takie jak CERN czy ITER oraz pomoc w nawiązaniu współpracy. 


 

2013.02.05

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA: Kształtowanie pozytywnego wizerunku w ochronie zdrowia

Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu zaprasza na I Ogólnopolską Konferencję:  Kształtowanie pozytywnego wizerunku w ochronie zdrowia - WIZMED 2013, która odbędzie się 15 marca 2013 we Wrocławiu.2013.01.22

ICTM 2013, WSZ EDUKACJA we Wrocławiu

ICTM 2013, Second International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies. Conference Theme: Economic, Social, and Psychological Aspects of ICT Implementation. Organizers: The College of Management Edukacja and University of Wrocław. Wroclaw, Poland, September 16-17, 2013.